PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Reliéfny kalendár

20,00 € za kus

+

Náš reliéfny kalendár s popisom baletných póz, ktoré získate pomocou QR kódu, ktorým podporíte náš projekt Luskáčik pre nevidiacich. Ako bol Váš príspevok použitý si môžete pozrieť na našom transparentnom účte: SK4183300000002301973382